Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự soạn
Người gửi: Trần Anh Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:40' 28-10-2009
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 804
Số lượt thích: 0 người
Trần Anh Huy - Trường THCS Lê Quý Đôn - VĨnh Cửu - Đồng Nai
Trang bìa
Trang bìa:

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TỔ LÍ - HOÁ - SINH - CN

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH DỰ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG

MÔN: SINH HỌC LỚP 9

GIÁO VIÊN : TRẦN ANH HUY

I. KTBC
Hỏi:

1. Nêu chức năng của

các loại ARN ?

mARN : Truyền đạt thông tin quy

định cấu trúc prôtêin cần tổng hợp

tARN : Vận chuyển axit amin tương

ứng tới nơi tổng hợp prôtêin

rARN : Là thành phần cấu tạo nên

ribôxôm - nơi tổng hợp prô têin

2. Nguyên nhân tính đa

dạng và đặc thù của ADN,

của ARN và prôtêin ?

ADN và ARN : Do số lượng, thành phần

và trình tự xắp xếp của các nuclêôtit

Prôtêin : Do số lượng, thành phần và

trình tự xắp xếp của các axit amin.

Do cấu trúc không gian bậc 3, 4

I. ARN VÀ RROTEIN
Trung gian mARN:

BÀI 19

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

I - MỐI QUAN HỆ GIỮA ARN VÀ GEN

Gen : Mang thông tin quy

định cấu trúc của prôtêin

Prôtêin : Được hình

thành

Chất tế bào

Nhân tế bào

Cấu trúc trung gian

? Giữa gen và prôtêin có quan hệ với nhau qua cấu trúc trung gian nào? Vai trò của dạng trung gian đó?

mARN

TỔng hợp aa:
Hình sơ đồ chuỗi aa:

- Nêu các thành phần tham gia tổng hợp chuỗi axit amin ?

thảo luận:

- Các loại nuclêôtit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?

- Tương quan về số lượng giữa axit amin và nuclêôtit của mARN khi ở trong ribôxôm?

A liên kết với U

G liên kết với X

Tương quan : Cứ 3 nuclêôtit ứng với 1 axit amin

II. GEN VÀ TÍNH TRẠNG
hinh:

II. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

Sơ đồ :

Gen (một đoạn ADN)

1

mARN

2

Prôtêin

3

Tính trạng

- Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ

đồ theo trật tự 1,2,3 ?

Mối liên hệ :

1. ADN là khuôn mẫu để tổng hợp mARN

2. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi

axit amin - Cấu trúc bậc 1 của prôtêin

3. prôtêin tham gia cấu trúc và hoạt động

sinh lí của tế bào - Biểu hiện thành tính trạng

hinh 2:

Bản chất của mối liên hệ giữa gen và tính trạng?

CỦNG CỐ
TN 1:
Sự hình thành chuỗi axit amin dựa trên nguyên tắc:
Giữ lại một nửa
Khuôn mẫu
Nguyên tắc bổ sung
Nguyên tắc bổ sung và Khuôn mẫu
TN 2:
Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ giữa gen và mARN là:
A -T, G-X, A-U, X-G
A-U, T-A, G-X, X-G
A-G, T-X, U-A, G-X
A-X, T-G, T-U, X-G
TN 3:
Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ giữa mARN và prôtêin là:
A-U, G-X
A-T, G-X
A-G, T-X
A-X, T-G
TN4:
Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là:
Mạch ADN tổng hợp mARN, mạch mARN tổng hợp chuỗi axit amin trong prôtêin, prôtêin biểu hiện thành tính trạng
Mạch mARN tổng hợp nên AND, mạch AND tổng hợp nên prôtêin , prôtêin biểu hiện thành tính trạng
Mạch AND tổng hợp nên tARN, mạch tARN tổng hợp nên prôtêin, prôtêin biểu hiện thành tính trạng
Mạch AND tổng hợp nên rARN, mạch rARN tổng hợp nên prôtêin, prôtêin biểu hiện thành tính trạng
ô chữ:
Nguyên tắc cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin ?
Loại axit Nuclêic có cấu trúc một mạch ?
Đơn phân cấu tạo nên mARN?
Đặc diểm hình thái, sinh lí, cấu tạo của cơ thể được gọi là gì?
Tên gọi chung của ADN và ARN ?
Nơi tổng hợp Prôtêin ?
Đơn phân cấu tạo nên Prôtêin ?
7877
Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
1718828

THÀNH VIÊN MỚI GIA NHẬP XIN MỜI THẦY ĐẾN NHÀ TÔI CHƠI

NHIỀU CODE - M,Ã HTML ĐANG CHỜ THẦY ĐÓCười

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

print