sáng kiến kinh nghiệm môn sinh THCS

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Đễ
Ngày gửi: 21h:42' 12-03-2010
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 1960
Số lượt thích: 0 người
phòng giáo dục huyện triệu sơn
trường trung học cơ sở thọ tân
Sáng kiến kinh nghiệm
Phần 1 :Một số thủ thuật sử dụng kênh hình
trong giảng dạy môn sinh học theo chương trình sách giáo khoa mới
A đặt vấn đề
I Lý do chọn đề tài
Như ta đã biết sách giáo khoa mới chương trình bậc THCS hiện đang sử dụng tại các trường gồm chủ yếu các kênh thông tin để truyền tải kiến thức cho học sinh như : Kênh chữ , kênh hình , thí nghiệm thực hành ....
Để truyền tải kiến thức một cách đầyđủ cho học sinh đòi hỏi người giáo viên phải biết sử dụng các kênh thông tin như thế nào đạt hiệu quả nhất là một vẫn đề .
Do quan niệm xưa đến nay ( Thông qua dạy chữ để dạy người ) dẫn đến việc truyền đạt kiến thức bộ môn còn nhiều hạn chế .
Trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên . Người giáo viên khi sử dụng các kênh thông tin này đòi hỏi phải có các thủ thuật khác nhau .
Trong phạm vi hạn hẹp của một sáng kiến kinh nghiệm tôi xin trình bẩy một nội dung đó là “ Thủ thuật khi sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn sinh học lớp 7 “
II: Thực trạng vấn đề nghiên cứu
1 . Thống kê chất lượng môn sinh học lớp 7 trường THCS Thọ Tân trong những năm gầnđây
Năm
Khối
Sĩ số
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

 2006
 7
103
3
2.9
15
14.5
72
69.9
9
8.7
3
2.9

2007
7
104
3
2.9
17
16.3
75
72.1
6
5.7
3
2.9

 2 Nhận xét
Trong những năm gần đây việc thay sách giáo khoa tại các cấp học diễn ra trên địa bàn cả nước . Sách giáo khoa mới có rất nhiều ưu điểm với sách giáo khoa củ và được thống nhất chương trình trên cả nước . Tuy chương trình đã có sự nghiên cứu để phù hợp với các vùng miền và các đối tượng học sinh . Tuy nhiên sách giáo khoa mới biên soạn có lượng kiến thức nằm trong hệ thống kênh hình chiếm tỷ lệ cao đã làm cho việc dạy học của giáo viên gặp không ít khó khăn trong dạy học .
Kết quả trong những năm gần đây do giáo viên chưa giúp học sinh học tập đạt chất lượng cao theo ý đồ của tác giả đó là “ Cá biệt hóa trong quá trình dạy học “ Việc hạn chế trong dạy học và một số vấn đề phát sinh khác mà học sinh ít phân hóa về 2 cực đó là” Khá , giỏi và yếu ,kém “ Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến như vậy trong đó việc sử dụng kênh hình trong dạy học cũng là một nguyên nhân góp phần ít phân cực một cách rõ rệt hơn tỷ lệ học sinh giỏi giảm .
B Giải quyết vấn đề
I Một số giải pháp trong việc phát triển khả năng trí tuệ cho học sinh
1 . Trang bị sách giáo khoa và đồ dùng học tập
 
Gửi ý kiến
print