Phần mềm chụp ảnh màn hình - Không cần cài đặt

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Anh Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:35' 26-12-2008
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 351
Số lượt thích: 0 người
KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT . CHỈ CẦN NHẤP ĐÚP VÀO VÀ CHỤP
7877
HOT .  Phần mềm chụp ảnh màn hình - Không cần cài đặt
753698
Chúc Thầy Huy ngày cuối tuần vui vẻ!
657911

Chào Thầy  Huy.

Rất hân hạnh làm quen với Thầy, Thầy và em có thể PM với nhau không?

Nick của em là

saodoingoi_demgiaothua

 

Gặp thầy sớm nha

1033315
Thầy Huy ơi gởi cho em đoạn code: "TẢI PHẦN MỀM " chạy từ dưới lên đó cho em nhé! rất cảm ơn thầy Huy!
7877

code: "TẢI PHẦN MỀM "

<div class="content">
<table class="moduletable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">                          <tbody><tr>
</tr>

<tr>
<td>
<table cellspadding="0" bgcolor="FFFFFF" border="1" cellspacing="3" width="100%"><tbody><tr><td><div align="even">
<marquee behavior="scroll" align="justify" direction="up" scrollamount="2" scrolldelay="100" truespeed="" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" height="200"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><span style=""></span></span>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style=""><img src="/uploads/resources/blog/835/tieude/hoa.gif"<span style="font-family: 'Arial'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;">       </span></span></span><a href="http://trananhhuy.violet.vn/present/show/entry_id/429446
"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(85, 51, 255); font-family: Arial;"> Phần mềm thiết kế câu hỏi TNKQ bằng access<img src=" http://thcsdetham.edu.vn/Home_news.gif "></span></a> </p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><span style=""></span></span></span> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><span style=""><img src="/uploads/resources/blog/835/tieude/hoa.gif"<span style="font-family: 'Arial'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;">       </span></span></span><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Arial;"><a href="http://trananhhuy.violet.vn/present/show/entry_id/412947
"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"> Nhúng Flash vào Microsoft PowerPoint  <img src=" http://thcsdetham.edu.vn/Home_news.gif "></span></a> </span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"></span> </p><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style=""><img src="/uploads/resources/blog/835/tieude/hoa.gif"<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;">       </span></span></span><a href="http://trananhhuy.violet.vn/present/show/entry_id/422814
"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"> Phần mềm luyện Tiếng Anh
<img src=" http://thcsdetham.edu.vn/Home_news.gif "></span></a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style=""><img src="/uploads/resources/blog/835/tieude/hoa.gif"<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;">       </span></span></span><a href="http://trananhhuy.violet.vn/present/show/entry_id/421079
"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"> Phần mềm chụp ảnh màn hình - Không cần cài đặt
<img src=" http://thcsdetham.edu.vn/Home_news.gif "></span></a></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style=""><img src="/uploads/resources/blog/835/tieude/hoa.gif"<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;">       </span></span></span><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"><a href="http://trananhhuy.violet.vn/present/show/entry_id/463754
"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"> Phân công giám thị coi thi
<img src=" http://thcsdetham.edu.vn/Home_news.gif "></span></a> <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style=""><img src="/uploads/resources/blog/835/tieude/hoa.gif"<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;">       </span></span></span><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"><a href="http://trananhhuy.violet.vn/present/show/entry_id/412960

"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"> Trộn đề thi trắc nghiệm
<img
src=" http://thcsdetham.edu.vn/Home_news.gif "></span></a>  </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style="font-size: 11pt; color: blue; font-family: Arial;"></span> </p></span></span></span><br><br></marquee></div></td></tr></tbody></table>                </td>
</tr>
</tbody></table>                                                </div>
<div class="bottom"></div>
</div>
<div class="side-block6 ">

1033315
CODE TRÊN KHÔNG ĐƯỢC THẦY HUY Ạ!
7877

kì quá vậy. Tôi vẫn đang dùng code này mà

 

1033315

ĐƯA VÀO THÌ NÓ CÓ HIỂN THỊ NHƯNG KHÔNG CHẠY NHƯ CỦA THẦY HUY, CHIỀU DÀI DÀI QUÁ. THẦY CHỈNH DÙM EM. EM CHỈNH HOÀI MÀM KHÔNG ĐƯỢC . BÙN QUÁ.

7877

ĐƯA VÀO THÌ NÓ CÓ HIỂN THỊ NHƯNG KHÔNG CHẠY NHƯ CỦA THẦY HUY, CHIỀU DÀI DÀI QUÁ. THẦY CHỈNH DÙM EM. EM CHỈNH HOÀI MÀM KHÔNG ĐƯỢC . BÙN QUÁ.

↓   ↓
1993494

cần quái gì cái phần mềm này, chỉ cần ấn nút Print Screen SysRq trên bàn phím sau đó vào phần mềm vẽ Past là xong tải về làm gì cho mệt Lè lưỡi

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

print