sinh 9 tiết 27

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Trọng Đông
Ngày gửi: 08h:54' 19-09-2012
Dung lượng: 38.6 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
SINH HỌC 9
NĂM HỌC: 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS TIÊN PHÚ - PHÙ NINH - PHÚ THỌ
Giáo viên soạn giảng: Chu Trọng Đông
Tiết 27 - Thực hành:
NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN
Tiết 27 – Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN
I – Mục tiêu:
II – Chuẩn bị:
III – Nội dung:
- Bộ ảnh đột biến ở người, động vật, thực vật.
- Ảnh bộ nhiễm sắc thể bị đột biến.
- Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc về đặc điểm hình thái:
- Nhận biết được một số đột biến hình thái ở thực vật, động vật và người.
- Nhận biết được một số dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể.
BỆNH NHÂN BẠCH TẠNG
TẬT THỪA NGÓN CHÂN
TẬT THỪA NGÓN TAY
BÀN CHÂN MẤT NGÓN VÀ DÍNH NGÓN
BÀN TAY MẤT NGÓN
BÀN CHÂN MẤT NGÓN VÀ DÍNH NGÓN
CON CÔNG BẠCH TẠNG
ĐỘT BIẾN NHIỀU CHÂN Ở LỢN
Đột biến gen làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cây mạ (màu trắng)
Dưa hấu tam bội (3n)
HOA SEN ĐỔI MÀU SẮC DO ĐỘT BIẾN GEN
Da vàng, trắng hồng, tóc đen, mắt đen, nâu
Da trắng bệch, tóc trắng, mắt hồng.
Bàn tay, chân 5 ngón.
Bàn tay hoặc bàn chân mất ngón, dính ngón.
Bàn tay, chân 5 ngón
Bàn tay, chân có 6 ngón
Cơ thể bình thường
Cổ rụt, má phệ, lưỡi thè, tay ngắn, si đần...
Lông có nhiều màu sắc sặc sỡ.
Lông trắng.
Có 7 chân.
Có 4 chân.
Lá trắng, không diệp lục
Lá xanh, có diệp lục.
Thân, bông, hạt bình thường.
Thân cứng, nhiều bông, nhiều hạt hơn.
Quả nhỏ, có hạt.
Quả to, không hạt.
Cánh trắng hoặc hồng
Cánh hoa nhiều màu.
Người có
xương chi ngắn
TẬT HỞ MÔI HÀM
ĐỘNG VẬT BẠCH TẠNG
ĐỘT BIẾN NHIỀU CHÂN Ở ĐỘNG VẬT
ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ
CHUỐI TAM BỘI (3n)
CẢI CÚC TAM BỘI (3n)
Chuối lưỡng bội
Chuối tam bội
Tiết 27 – Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN
I – Mục tiêu:
II – Chuẩn bị:
III – Nội dung:
- Bộ ảnh đột biến ở người, động vật, thực vật.
- Ảnh bộ nhiễm sắc thể bị đột biến.
1 - Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc về đặc điểm hình thái:
- Nhận biết được một số đột biến hình thái ở thực vật, động vật và người.
- Nhận biết được một số dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể.
2 - Nhận biết các dạng đột biến dị bội thể, đa bội thể.
Bộ nhiễm sắc thể của người bình thường.
Bộ nhiễm sắc thể của người bị đột biến.
Dạng đột biến này có tên gọi là gì?
Thể 3 nhiễm
(2n + 1)
Bộ nhiễm sắc thể của người bình thường.
Bộ nhiễm sắc thể của người bị đột biến.
Dạng đột biến này có tên gọi là gì?
Thể 1 nhiễm
(2n - 1)
Dạng đột biến này có tên gọi là gì?
Thể 3 nhiễm
(2n + 1)
Dạng đột biến này có tên gọi là gì?
Thể tam bội
(3n)
Tiết 27 – Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN
I – Mục tiêu:
II – Chuẩn bị:
III – Nội dung:
- Bộ ảnh đột biến ở người, động vật, thực vật.
- Ảnh bộ nhiễm sắc thể bị đột biến.
1 - Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc về đặc điểm hình thái:
- Nhận biết được một số đột biến hình thái ở thực vật, động vật và người.
- Nhận biết được một số dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể.
2 - Nhận biết các dạng đột biến dị bội thể, đa bội thể.
3 - Nhận biết các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
1
4
2
3
Hãy điền tên cho các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể này!
Dạng đột biến này có tên gọi là gì?
Mất đoạn nhiễm sắc thể số 5.
CHUẨN BỊ BÀI SAU
Mầm khoai lang hoặc khoai tây mọc trong tối và ngoài sáng.
Cây mạ, cỏ mọc trong tối hoặc ngoài sáng.
Một thân rau dừa nước mọc từ mô đất cao, bò xuống ven bờ và trải trên mặt nước.
Hai củ su hào của cùng một giống thuần chủng nhưng được bón phân, tưới nước khác nhau.
 
Gửi ý kiến
print